proteser Eiksmarka tannlegesenter

Gebiss og tannproteser

Ulike typer tannproteser

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Et gebiss eller en tannprotese er en løsning som erstatter en eller flere tenner og tas ut for rengjøring.

Man kan ha en helprotese dersom man mangler alle tennene i en kjeve.

Dersom man mangler en eller flere tenner i samme kjeve kan man erstatte disse med en delprotese.

For mange fungerer en tannprotese veldig bra.

Dersom man mangler alle tennene sine og plages med at helprotesen ikke sitter optimalt ved spising og prating, finnes det andre løsninger. V

ed å sette inn implantater kan man feste en protese til disse,  en såkalt implantatretinert protese. 

Hvordan er det å leve med tannprotese?

Det å smile er grunnlegende for å føle lykke. Det å smile gjør at et menneske føler mer glede. 

Kan mennesker leve uten tenner? Ja, du trenger ikke tennene dine. 

Du kan leve uten dem. Det er mange store problemer ved å leve uten tenner, men du kan overleve. 

Friske tenner og en sund munn er essentielt for et liv med god kvalitet. 

Et funksjonelt bitt gir deg muligheten til å spise variert mat som gir deg næring for en frisk kropp. 

Det å mangle flere tenner gjør at man oppleve livskvaliteten som redusert.

Man unngår å smile og unngår sosiale sammenhenger, dessuten er det vondt å smile. 

Mange velger derfor å få satt inn et gebiss.  

Våre tannleger har lang erfaring med tannproteser og hjelper deg gjerne med dette. 

Før- og etter bilder

PSX 20200904 213123

Bildet viser en pasient som manglet alle tennene sine i overkjeven, mens i underkjeven manglet det noen tenner. Løsningen for denne pasienten ble en helprotese i overkjeven og en delprotese i underkjeven.

Foto og behandler: Tannlege Skare

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Gebiss og tannproteser

 Gebiss og tannproteser

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.Xfacton.com

20181126 092406

Bildet viser en pasient som manglet noen tenner i front i overkjeven. 

Dette plaget pasienten. I underkjeven manglet pasienten tenner på den ene siden, litt lenger bak i munnen. 

Løsningen her ble en delprotese i overkjeven. I underkjeven savnet pasientene ikke tenner og det ble derfor ikke gjort noe her. 

Pasienten ble veldig fornøyd med sitt nye smil. 

Foto og behandler: Tannlege Skare

"All-on-4" - implantatstøttet tannprotese

Det å få satt inn proteser kan fungere for mange. Men det kan likevel føre med seg noen utfordringer. 

En protese sitter ikke fast i kjevebenet og over tid vil tannbenet og tannkjøttet krympe. 

Dette kan føre til at protesen blir løs og den dårlige passformen kan redusere tyggekapasiteten, som igjen kan føre til ensidig kosthold og nedsatt næringsopptak. 

En helprotesesom dekker ganen kan også redusere smaksopplevelsen. 

Det finnes heldigvis flere alternativerfor deg som har behov for proteser. 

Et avalternativene er proteser festet på implantater, såkalt en “all-on-4″-implantatstøttet tannprotese. 

Å plassere en implantatstøttet protese krever ekstraksjon av gjenværende forråtnede eller ødelagte tenner og plassering av minst fire tannimplantater.

Hvordan lages en protese?

– Først blir det tatt et avtrykk eller en skann av pasientens munn.

– Avtrykket/skannen sendes til en tanntekniker

– Det lages så en modell i voks, og tenner stilles opp ut i fra kjevekammen.

– Ettersom hva som er ditt utgangspunkt vil det være behov for å prøve protesen underveis i prosessen før den er helt ferdig.

Dersom du har fått helt nye proteser:

Nye proteser vil alltid føles litt uvanlig til å begynne med. 

Det krever tid å lære seg å bruke munnen og for mange kan det kjennes litt fremmed ut til å begynne med.

Du vil lære deg å snakke og tygge med proteser, men bør ha litt tålmodighet i begynnelsen. 

Musklene (som har et minne) vil lære seg å holde protesen på plass, men i begynnelsen kan det løsne under spising og tale.

Det er vanlig at man føler litt irritasjon, gnaging og økt spyttsekresjon etter at man har satt den inn første gang. 

Tannlegen vil kontrollere protesen og eventuelt gjøre små justeringer om det er behov for det.

Rengjøring av proteser

Proteser rengjøres omtrent på samme måte som ekte tenner, men det er noen ting man bør huske på:

– La det være vann eller legg et håndkle i vasken når du pusser protesen.

Om du skulle miste protesen i en tom vaskeservant kan den fort ødelegges og protesen kan knekke. 

– Puss protesen med en tannbørste og vann. 

– IKKE bruk tannkrem.

Tannkrem inneholder slipemidler og vil over tid kunne slipe protesen din.

– Du kan rense protesen ved å legge den i et glass med 1/2 klar eddik (7%) og 1/2 vann.

Alternativt kan du bruke proteseblekemiddel som fåes kjøpt på apotek. 

– Bruk aldri vann hvor temperaturen overstiger 37 grader. Oppvaskmaskinen er ikke å anbefale.

For høy varme kan få protesen til å vri/slå seg. Den blir skjev og passer ikke lenger til gommen.

– Protesen bør pusses hver dag for å fjerne matrester og plakk. Spesielt viktig er det å pusse protesens innside nøye.  ​

– Puss gummer, tunge og gane hver morgen med en myk børste.

Det sikrer at proteseunderlaget holder seg friskt og du minsker risikoen for betennelse.​

– Kontakt tannlegen hvis protesen knekker, sprekker, plutselig blir løs eller hvis det skjer noe annet unormalt.

En løs protese?

Om du allerede har en protese som er løs så kan den fores.

Foring av proteser gjøres på denne måten:

  • Sliper bort noe av den indre protesen for å gjøre mer plass
  • Vi bruker protesen som avtrykkskje og tar et nytt avtrykk
  • Fyller det manglede med akryl og tilpasningen er gjenopprettet
  • Dette gjør vi mens du sitter i stolen. 
  • I noen tilfeller må protesen sendes inn til en tanntekniker for å gjøre dette og det vil ta et døgn før du får protesen tilbake. 

Når du gjør justeringer på en protese er munnen din allerede vant til å ha den der, så du behøver ikke å lære deg å bruke den “på nytt”.

Dersom protesen er løs, kan du også forsøke å bruke proteselim. Snakk med ditt apotek om dette. 

Utvalgte artikler