Tannkrone

Få tilbake smilet med tannkrone 

Hva er en tannkrone?

En tannkrone er en tannformet “hette” som plasseres over en tann – for å dekke tannen og gjenopprette form og størrelse, og å styrke og forbedre utseendet. 

Når sementen er sementert på plass, dekker de hele den synlige delen av en tann som ligger ved og utenfor tannkjøttlinjen.

En tannkrone er en tannformet “hette” som plasseres over en tann – for å dekke tannen og gjenopprette form og størrelse, og å styrke og forbedre utseendet. 

Når sementen er sementert på plass, dekker de hele den synlige delen av en tann som ligger ved og utenfor tannkjøttlinjen.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

tannkrone

 tannkrone

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.Xfacton

Hvorfor er det nødvendig med en tannkrone?

En tannkrone kan være nødvendig i følgende situasjoner:

  • For å beskytte en svak tann mot å knekke, eller for å holde sammen deler av en sprukket tann.
  • Å gjenopprette en allerede ødelagt tann eller en tann som er blitt veldig nedslitt.
  • Å dekke og støtte en tann med en stor fylling når det ikke er mye tann igjen.
  • Å holde en tannbro på plass.
  • For å dekke misformede eller sterkt misfargede tenner.
  • Å dekke et tannimplantat.
  • Å gjøre en kosmetisk modifikasjon.

Hvilke typer tannkroner er tilgjengelige?

De fleste kroner som lages i dag er laget av keramikk/porselen. 

Det lages også endel metalkeram kroner. 

Andre permanente kroner kan også være laget av rustfritt stål, helmetall (som gull eller en annen legering).

Hva er tannkrone laget av?

Tannkroner av helkeramikk eller helporselen gir bedre naturlig fargetilpasning enn noen annen kronetype og er bedre egnet for personer med metallallergi. Helkeramiske kroner kan brukes til tennene foran og bak.

Porselen smeltet til metall-tannkroner kan farges til dine tilstøtende tenner. En svakhet ved slike kroner er at kronens porselens del kan sprekke eller chippe av. Ved siden av helt keramiske kroner ser metall-keramiske kroner ut som vanlige tenner. Noen ganger kan imidlertid metallet som ligger til grunn for kronens porselen vises som en mørk linje, spesielt ved tannkjøttlinjen, og enda mer hvis tannkjøttet trekker seg tilbake. Disse kronene kan være et godt valg for for- eller baktenner, så vel som lange broer der metallet er nødvendig for styrke.

Kroner i rustfritt stål er prefabrikkerte kroner som brukes på permanente tenner primært som et midlertidig tiltak. Kronen beskytter tannen eller fyllingen mens en permanent krone ofte er laget av et annet materiale. For barn brukes det ofte en krone av rustfritt stål som passer over en primærtann. Kronen dekker hele tannen og beskytter den mot ytterligere forfall. Når primærtannen vokser ut for å gi plass til den permanente tannen, kommer kronen naturlig ut med den. Generelt brukes rustfrie stålkroner til barns tenner fordi de ikke krever flere tannlegebesøk for å få på plass. Det er derfor enklere og mer kostnadseffektivt enn skreddersydde kroner og profylaktisk tannpleie som er nødvendig for å beskytte en tann uten krone.

Metaller som brukes i kroner inkluderer legeringer som har høyt innhold av gull eller platina, eller uedle metallegeringer (for eksempel kobolt-krom og nikkel-krom-legeringer). Metallkroner tåler bite- og tyggekrefter godt og holder trolig lengst når det gjelder slitasje. Metallkroner er også slitesterke og knekker sjelden. Den metalliske fargen – og den høye prisen på gull – er den største ulempen. Metallkroner er et godt valg for molarer som ikke synes.

Midlertidige kroner kan lages på tannlegekontoret, mens de fleste permanente kroner vanligvis lages i et tannteknisk laboratorium. Vanligvis er midlertidige kroner laget av et akrylbasert materiale eller rustfritt stål og kan brukes som en midlertidig restaurering frem til en permanent krone er konstruert.

Hva koster krone på en tann?

Det er varierende priser på tannkroner, og kostnaden avgjøres av hva slags krone man ønsker å ha på tannen.

MK- krone 

(Metall-keram krone)  

 Pris: Kr 6900,-

Zirconia krone 

(Helkeramisk krone)

Pris kr 7500,-

 

Fiks ødelagte tenner med tannkroner hos Eiksmarka Tannlegesenter

Når du bestemmer deg for å forbedre smilet ditt, er det første trinnet å besøke tannlegen din. På dette besøket vil du snakke om den beste planen for deg. 

Hvis du har noen tegn på tannsykdom, kan tannlegen anbefale behandling for dette. Det er viktig å ha en sunn munn før du starter kosmetisk behandling.

Beste planen for din kosmetiske tannbehandling

Når du bestemmer deg for å forbedre smilet ditt, er det første trinnet å besøke tannlegen din. På dette besøket vil du snakke om den beste planen for deg. 

Hvis du har noen tegn på tannsykdom, kan tannlegen anbefale behandling for dette. Det er viktig å ha en sunn munn før du starter kosmetisk behandling.

Usikker på slags behandling som passer best for deg?

Trykk på bilde til den behandlingen du ønsker å finne ut mer om.

Pasient på Eiksmarka Tannlegesenter reparerer en tann med tannkrone

Fyll ut skjema under så tar vi kontakt med deg snarest

Utvalgte artikler

Veneers / skallfasetter

Veneers / skallfasetter Eiksmarka Tannlegesenter er en av få tannleger i Norge som tilbyr veneers, skallfasetter og non-prep. Få gratis

Les mer»