Tannlege Kariann behandler en pasient med tannlegeskrekk, ved hjelp av narkose

Narkose hos tannlegen

Har du tannlegeskrekk? Da kan behandling under narkose være et bra alternativ for deg.

Hvilken anestesi er riktig for meg?

Det finnes flere typer tannbedøvelse, og tannlegen din vil gi deg en anbefaling.

 Våre kvalifiserte tannleger kan hjelpe deg med å velge hvilken anestesi som er riktig for din behandling.

Den typen anestesi tannlegen din vil foreslå, vil være basert på prosedyren og medisinsk historikk, samt dine egne preferanser.

Lengre prosedyrer, og mer invasive typer oral kirurgi, er egnet for tyngre bedøvelse for å holde deg rolig og komfortabel under prosedyren. 

Mindre tidkrevende prosedyrer, som å fylle et hulrom med enkel fylling, krever kun lokalbedøvelse som dekker en liten del av munnen.

Din medisinske historie påvirker også ditt valg av bedøvelsesmiddel. 

Noen bedøvelsesmidler kan ha uønskede bivirkninger for pasienter med visse medisinske tilstander, spesielt hvis du er gravid, lider av blodtrykksproblemer eller har hatt problemer med stoffmisbruk.

For å fjerne noe av mysteriet rundt tannanestesi har vi laget en oversikt over de forskjellige typene anestesi tannlegen din kan anbefale.

 For hver type anestesi vil vi diskutere hvordan den fungerer, hvorfor den brukes og prosedyrene den brukes til. 

Hovedtyper av tannbedøvelse er lokalbedøvelse, sedasjon og generell anestesi.

Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse tjener til å bedøve en liten munnregion uten at du sovner. 

Tannlegen din kan bruke lokalbedøvelse for å fylle et hulrom, for å utføre en rotkanal eller for å sette inn sting.

Lokalbedøvelse inkluderer geléer, sprayer og salver som påføres direkte på overflaten av det aktuelle behandlingsområdet.

 Lokalbedøvelse kan også injiseres i nærheten av behandlingsområdet, og det kombineres ofte med et annet stoff, som epinefrin, for å forhindre at bedøvelsesmidlet sprer seg til andre deler av kroppen.

De fleste har ingen varige bivirkninger fra lokalbedøvelse. 

Personer med blodtrykksforstyrrelser og gravide bør konsultere med tannlegen i forkant av behandling for å sikre at bedøvelsesmidlet ikke øker helserisikoen.

Sedasjon

Dental sedasjon er et bredt begrep som refererer til stoffer som gir en beroligende effekt i hele kroppen under tannprosedyren.

Ved sedasjon vil du sannsynligvis kunne svare når tannlegen din stiller deg et spørsmål, men du vil ikke kunne huske mye av prosedyren når den er over.

 Sedasjon administreres ofte ved å inhalere lystgass, eller “lattergass”. Tannlegen din kan også gi sedasjon med en pille eller intravenøs injeksjon.

Noen bivirkninger er mulig fra sedasjon – de inkluderer kvalme, svimmelhet og hodepine. 

Personer med høyt blodtrykk, søvnapné, rusmiddelforstyrrelser og gravide kvinner bør opplyse tannlegen om disse tilstandene før de gjennomgår sedasjon.

Generell anestesi

Generell anestesi refererer til et bedøvelsesmiddel som gjør deg helt bevisstløs. Du kan trenge generell anestesi for lange prosedyrer, eller veldig alvorlig oral kirurgi.

Du kan gjennomgå generell anestesi enten gjennom IV-injeksjon, eller ved å puste inn en bedøvelsesgass. 

Selv om generell anestesi kan være ideelt for visse tannbehandlinger, kan det også ha mer alvorlige bivirkninger enn lokalbedøvelse eller sedasjon.

Snakk med tannlegen din hvis du har noen risikofaktorer for generell anestesi, som inkluderer høyt blodtrykk, blødningsproblemer, graviditet, KOLS og andre forhold som kan påvirke blodtrykk, pust eller nervesystemet.