Edge Bonding Eiksmarka

Hva er Edge- bonding?

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Edge- bonding er en topp moderne og minimal invasiv teknikk for å gi deg et vakkert og ikke minst funksjonelt smil

Med denne teknikken kan man bygge opp tenner for estetiske grunner eller erstatte tapt tannsubstans.

Ved å bruke denne teknikken limer man på fylling på tennene for å oppnå et naturlig og estetisk vakkert resultat.

På grunn av den store utviklingen av fyllingsmaterialer, kan denne behandlingen utføres uten å fjerne din egen tannsubstans.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

composite bonding norge

 composite bonding norge

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Edge-bonding hos Eiksmarka Tannlegesenter

Mellomrommet mellom fortennene er her lukket med ved å lime på forme fylling uten å bore i frisk tannsubstans først (edge-bonding). 

Pasient ved Eiksmarka Tannlegesenter før og etter Kosmetisk tannbehandling

Her er det også lagt fylling på fasadene, som er komposittfasett. Det ble ikke boret på tennene og det var ikke behov for bedøvelse. 

Slitte tenner

Edge-bonding gjøres ofte etter at tennene er flyttet på med usynlig regulering.  

Feilstilling/ trangstilling kan gi slitasje på tennene og det er først etter behandlingen  man kan se hvor store skadene på tennene er.

Gjennom livet er det vanlig at kantene på fortennene kan blir noe nedslitt, men hos noen er denne skaden tegn på sykdom. 

Patologisk tannslitasje kan føre til at man mister den optimale funksjonaliteten av bittet, som igjen kan føre til slitasjeskade på tennene- ikke bare i front men også bakover på jekslene. 

PSX 20210620 212809

Over tid kan man slite bort mye av tannsubstansen. Her er det limt å fylling både på fremsiden, baksiden og på kanten.

PSX 20210313 231948

Attrisjonsskader kan sees som gjennomsiktige og “flisete” tenner.

 Her ble det bygget opp med fylling på baksiden og langs kantene, edge-bonding. 

Det ble ikke boret på tennene først. Legg merke til hjørnetennene, lange hjørnetenner har en svært viktig funksjon! 

Hvor lenge holder det?

Det spørsmålet vi får oftes fra våre pasienter er om disse fyllingene holder.

Svaret er ja, men med et forbehold. 

Det er svært viktig at tennene står i riktig possisjon i forhold til hverandre og at tannbuene er riktig justert i forhold til hverandre. 

Derfor, for å kunne gi en garanti på at denne skal holde, anbefaler vi i noen tilfeller usynlig tannregulering først.

Usynlig tannregulering vil rette opp tennene til et funksjonelt bitt og vil også være med å hindre videre tannslitasje. 

Det er også viktig å unngå å bite negler eller andre vaner som å bite på en bruskork. 

Edge-bonding VS veneers

Som tannleger ønsker vi å ta vare på din tannsubstans og derfor er vi veldig glad det finnes tekniker som ABC- behandling og Edge-bonding.  

 

Derimot er det ikke alle pasienter som passer til denne type behandling og noen ganger er det nødvendig å slipe på tennene for å få ønsket resultat eller for å få bort sykdom.

Veneers krever i noen tilfeller at man sliper på tennene og dette vil derfor være en ikke- reversibel behandling. 

Den siste tiden har også non-prep veneers blitt mer vanlig, en behandling der man ikke sliper på tennene men limer porselensfasaden på utsiden av din egen tannsubstans. 

Veneers er skallfasetter på norsk.
 
Google logo..2

511 Google-anmeldelser

Behold tannsubstansen din inntakt!

Noe av det beste med edge-bonding er at behandlingen ikke krever at vi borer eller sliper bort noe av din tannsubstans. 

Vi rengjør tannoverflaten din og ruer den forsiktig til, før vi legger på fylling, former denne til ønsket form før vi bruker et blått lys som gjør at fyllingsmaterialet stivner. 

Ved riktige bitt-forhold vil fyllingene kunne holde i minst 5-6 år før de bør poleres opp og i noen tilfeller behøves småjusteringer. 

Bleking av tenner

Før vi starter opp edge- bondingen kan det være lurt å vurdere å bleke tennene. Det er flere grunner til dette: 

– Din egen tannsubstans får en jevn og fin farge, risikoen for at fyllingen som legges på vil være synlig minker derfor fordi det er lettere å ta ut farge.  

– Det gir en tilnærmet lik farge på alle dine tenner og vil gi et helhetlig estetisk og vakkert resultat.

– Dersom dine egne tenner over tid blir mørkere, vil kontrasten mellom fylling som er limt på og din egen tann bli større og edge-bondingen vil kunne bli synlig.

Da kan man enkelt bleke tennene igjen og få oppnå samme resultat som rett etter behandlingen. 

Edge - Bonding pris

Enkel kompositt oppbygging 

fra kr 1500,- til 2490,- pr tann

Kompositt edge- bonding 

fra kr 2690,-til 3490,- pr tann

Se prislisten her

Prisen kan variere og dersom du skulle ha krav på HELFO-refusjon har våre behandlere direkteoppgjør med HELFO. 

Våre behandlere gir deg gjerne et kostnadsoverslag og et behandlingsforslag. 

Trenger jeg bedøvelse?

Da vi ikke trenger å bore i tannsubstansen vil det ikke være nødvendig med bedøvelse. 

Vi tilbyr derimot alltid overflatebedøvelse (spray) som vil bedøve tannkjøttet og for noen vil lokalbedøvelse være bra for å slappe mer av. 

Hva hvis det knekker av en bit?

Fylling kan knekke eller slites ned over tid i likhet med dine egne tenner, men heldigvis er det lett å reparere. 

Risikoen for at fyllingene slites ned eller knekkes minker hvis man før behandlingen har sørget for gode bittforhold.

 Derfor kan det for noen lønne seg å ha usynlig regulering før oppstart av edge-bonding. 

Kan jeg bleke tennene etter behandlingen?

Du kan bleke tennene etter oppbygningen, men fyllingene vil ikke blekes. 

Din naturlige tannfarge blir som regel mørkere ved alderen og ved inntak av kaffe og te. 

Det kan derfor være lurt å vurdere å bleke tennene før oppstart av edge-bondingen sånn at man har en farge man går ut ifra når man legger fyllinger. 

Dersom tennene skulle bli mørkere med tiden, kan man alltids bleke dem igjen slik at de får samme farge som fyllingen. 

Hvor lang tid tar behandlingen?

Dette er en teknikfølsom behandling og krever kunsteriske ferdigheter hos behandleren. 

Små fyllinger krever ofte mer tid og nøyaktighet en større. 

Alt etter som hvor mange tenner det er snakk om kan behandlingen ta alt fra 2-3 timer. 

Vi har Netflix i taket, så velg deg en god film, legge deg ned og slapp av mens tannlegen gjør jobben. 

Edge-bonding og røyking

Vi anbefaler som regel ikke edge-bonding til pasienter som røyker. 

Dette er fordi dette gir misfarging og over tid kan fyllingen ta til seg farge. 

For røykere anbefaler vi veneers og vi hjelper deg gjerne med tips og motviasjon for røykeslutt. 

Det finnes både vanlige veneers og non-prep veneers. 

BESTILL GRATIS KONSULTASJON

Konsultasjonen inkluderer følgene punkter hos tannlege

  • Samtale med tannlege
  • Klinisk undersøkelse
  • Behandlingsforslag
  • Kostnad overslag
  • Vurdering av dine Helfo rettigheter
Vi anbefaler alle som ønsker edge-bonding å starte med en konsultasjon for å planlegge behandlingen og få et prisoverslag
 
Pris nå kr 0,- (normalt kr 790,-)

(Begrenset antall plasser)

Fyll ut skjema for å sikre deg din time for gratis konsultasjon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google     Privacy Policy and     Terms of Service apply.